Preventieadviseur

 • Samen met onze externe preventiepartner sta je in voor het uitwerken, implementeren en het monitoren van het preventiebeleid binnen Pasfrost.
 • Je hebt een adviserende rol naar het management toe.
 • Je voert proactief risicoanalyses uit in het productieproces, de werkmethodes, de arbeidsprocessen en gaat op zoek naar de juiste maatrelen en technische oplossingen met het oog op verbeteringen op gebied van veiligheid.
 • Je volgt de arbeidsongevallen op  en start een verder onderzoek bij gebeurde incidenten, hier ga je op zoek naar een oplossing op lange termijn.
 • Je  zorgt ervoor dat alle werknemers de juiste opleidingen volgen en krijgen.
 • Afvalbeheer: recyclage, verzamelen, scheiden,….
 • Evacuatieplan / evacuatietraining
 • Verzorgt opleidingen zoals aan de hiërarchische lijn alsook de arbeiders.
 • Je werkt mee aan het opsporen, analyseren en evalueren van de welzijnsrisico’s op het werk en stelt de nodige maatregelen voor om die risico’s te beheersen. Daarbij analyseer je in overleg met de hiërarchische lijn de arbeidsongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan om zo de oorzaken op te sporen en structurele verbeteringen aan te brengen.
 • Je organiseert toolbox meetings om de medewerkers te stimuleren en te motiveren om zo een veilige werkomgeving te creëren.
 • Je zorgt in samenspraak met de directie voor de opstelling, uitwerking en uitvoering van het globaal preventieplan en jaaractieplan.
 • Je denkt na over procedures en processen inzake preventie en bescherming op het werk, zorgt voor de uitwerking en implementatie hiervan en zorgt samen met de hiërarchische lijn voor de naleving van deze procedures.
 • Je bent het klankbord voor alle werknemers inzake veiligheid en preventie.
 • Je wordt nauw betrokken bij het ontwerpen , de implementatie en de indienststelling van nieuwe investeringen.