Water – essentieel en kostbaar

Pasfrost besteedt al jaren zorg aan het gebruik van zijn water binnen het productieproces, we zijn een pionier sedert jaren in het zuiveren van ons water maar zetten ook meer en meer in op het produceren van drinkbaar water.

Continue groei

Voor de continue groei van het bedrijf, besliste Pasfrost in 2015 om een nieuw waterzuiveringsstation te bouwen. Bij deze studies werden alle mogelijke technologieën overwogen om ons terug klaar te zetten voor de toekomst.

Drinkbaar water

Het nieuwe waterzuiveringsstation werd in 2 stappen gerealiseerd. Eerst werd de nieuwe waterzuivering waarbij we inzetten op zoveel mogelijk waterhergebruik gerealiseerd in 2017, en als laatste stap, konden we in april 2018 de productie van drinkbaar water realiseren.

Met behulp van technologieën zoals ultrafiltratie, omgekeerde osmose en UV-desinfectie is het mogelijk om van gezuiverd effluent, water van drinkbare kwaliteit te produceren, dat opnieuw kan toegepast worden voor de productie van diepvriesgroenten. Pasfrost was hierin reeds pionier voor de sector in 1999 en zo zijn we tot op de dag van vandaag in staat om al ons drinkbaar water zelf te produceren. Het gebruik van stadswater in het proces is dus praktisch overbodig. Ook het milieu wordt beter van zo veel waterhergebruik! Belangrijke factoren in deze huidige tijd!

Waterzuiveringsstation Pasfrost